Nijerya-Türkiye Yatırım Zirvesi Programı

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 24.03.2023 tarihli ve 83938794 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Nijerya Eyalet Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, 29 Nisan–5 Mayıs 2023 tarihleri arasında Nijerya kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan bir program kapsamında İstanbul’da “Nijerya-Türkiye Yatırım Zirvesi” nin gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir. Yazıda devamla, söz konusu zirvede; enerji, tekstil, petrol ve gaz üretimi, katı minerallerin keşfi ve çıkarımı, altyapı, lojistik ve depoculuk sektörlerinde B2B görüşmelerin yapılmasının planlandığı ifade edilmektedir.

EK: Nijerya-Türkiye Yatırım Zirvesi (1 sayfa)

192