Pakistan Uluslararası Konut EXPO hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 12.10.2022 tarih ve 79020819 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Pakistan’da, “Uluslararası Konut EXPO-2022″nin 8-11 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenleneceği ifade edilmektedir.

Anılan etkinlikte; kentsel dönüşüm planlaması, federal hükümet arazilerinin kıymetlendirilmesi, hızlı kentleşmenin yönetilmesi, karmaşık kentsel ve ulusal sorunları çözmek için ortak bir platform oluşturulması, kentsel ve bölgesel kalkınmayı desteklemek için ulusal kentsel altyapının geliştirilmesi ve herkes için uygun fiyatlı yeşil enerji konutlarının teşvik edilmesinin hedeflendiği belirtilmektedir.

Söz konusu etkinlikle alakalı olarak temas kişisinin aşağıda maruz iletişim bilgileri verilmektedir.

Dr. Ali Raza Görevi: Bölüm Memuru Kurumu
Pakistan İskan ve Çalışma Bakanlığı
Tel: +9251-9209575; Cep : +92317-4296400 E-posta : aliraza.ar@gmail.com
Bilgilerini rica ederim.

EK: Uluslararası Konut EXPO-2022 Taslak Programı (1 sayfa)

210