Proje Teklif Çağrısı

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 08.03.2024 tarihli ve 94778828 sayılı yazısı

Antananarivo Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıda, Merkezi Amsterdam’da bulunan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) sürecinden doğan uluslararası bir finans kuruluşu olan Ortak Emtia Fonu (CFC/FCPB)’nun 24. Proje Çağrısını (AMI) başlattığından bahisle, Madagaskar da dahil olmak üzere üye ülkelere yönelik proje tekliflerinin başta Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ), kooperatifleri ve kurumları kapsayacak şekilde hazırlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, proje başvurularının son teslim tarihinin ise1 Nisan 2024 olduğu ifade edilmekte olup, ayrıntıların https://www.common-fund.org/call-for-proposals bağlantısında yer aldığı iletilmektedir. Söz konusu proje teklifi hakkında ilave bilgi için Antananarivo Ticaret Müşavirliği (antananarivo@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı ayrıca ifade edilmektedir.

68