Rakamlarla Bulgaristan 2023

İlgi : Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası’nın 24.07.2023 tarihli yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası (BCCI) tarafından hazırlanan ve işlenen “Rakamlarla
Bulgaristan 2023” broşürünün 14. baskının hazırlandığı bildirilmiştir. Örneği ekte kayıtlı broşürde
Bulgaristan’ın 2018-2022 dönemi için ülkenin temel makroekonomik göstergelerini yansıtan bilgilerin olduğu
vurgulanmış ve yabancı yatırımcılar için önemli bir referans kaynağı olarak kullanılabileceği ifade edilmiştir.

Broşürün İngilizce elektronik kopyasına https://www.bcci.bg/resources/files/BCCI-Bulgaria_in_figures2023.pdf. adresinden ulaşılabilmektedir.

 

75