RF Verhniy Lars Sınır Kapısındaki Altyapı Çalışması

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 18.08.2023 tarihli ve 88197170 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, 17-26 Ağustos 2023 tarihleri arasında Verhniy Lars Sınır Kapısı’nın Rusya
Federasyonu’ndan (RF) çıkış yönünde asfaltlama çalışması yapılacağından, sürücülerin alternatif güzergahlar
üzerinde bulunan RF-Azerbaycan arasındaki üç adet sınır kapısını kullanmalarının tavsiye edildiği
belirtilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

“Rusya Federasyonu (RF) Federal Gümrük Servisi Kuzey Kafkasya Gümrük İdaresi’nin internet
sayfasında, RF Ulaştırma Bakanlığına bağlı Rosgranstroy Kurumu’na atıfla, 17-26 Ağustos 2023 tarihleri
arasında Verhniy Lars Sınır Kapısı’nda RF’den çıkış yönünde asfaltlama çalışması yapılacağı, söz konusu
çalışmanın TIR taşıma araçlarının yanı sıra binek araçlarını da etkileyeceği, sürücülerin anılan sınır
kapısında muhtemel yoğunluğa karşı hazırlıklı olmaları gerektiği ve gerekirse alternatif güzergahlar
üzerinde bulunan RF-Azerbaycan arasındaki üç adet sınır kapısını kullanmalarının tavsiye edildiği
belirtilmektedir. “

163