Rusya Federasyonu-Muhtelif Gübre Ürünlerinde İhracat Vergileri

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 15.12.2022 tarihli ve 80972571 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, Rusya Federasyonu’ndan Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere gerçekleştirilecek olan azotlu ve kimyasal gübrelerden 3102, 3103, 3104, 3105 gümrük tarife pozisyonunda olanların ihracatına yönelik yeni vergi düzenlemesi hakkında bilgi verilmektedir.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı
2- Karar-İngilizce tercüme (2 sayfa)
3- Karar-Rusça (3 sayfa)

İLGİLİ EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

201