Rusya Gümrük Geçişlerinde Elektronik Randevu Uygulaması

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan 30.05.2023 tarihli yazıda; Rusya
Federasyonu’nca yürürlüğe konulan 17.02.2023 tarih ve 24-FZ sayılı Federal Kanun ile, sınır geçişlerinden
önce yol boyu aşırı kuyrukların oluşmasının ve sürücülerin uzun süre olumsuz koşullarda beklemelerinin
önlenmesi amacıyla, uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araçların Hükümetçe belirlenecek sınır
kapılarından geçişleri için belirli bir gün ve saat için randevu alınması zorunluluğu getirildiği ve anılan
Kanunun genel olarak 1 Eylül 2023 tarihinde, bazı maddelerinin ise 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği
belirtilmektedir.
Aynı yazıda ayrıca; Rusya Federal Gümrük Servisi Türkiye Temsilciliğinden alınan yazıya atıfla, 1 Eylül 2023
tarihinden itibaren geçiş yapmak için tarih ve saat rezervasyonu yapılması gereken araç sınır kapıları noktaları
listesine “Bugristoye” (Rusya-Kazakistan sınırı), “Zabaykalsk” (Rusya-Çin sınırı), “Chernyshevskoye”
(Rusya-Litvanya sınırı) kapılarının ekleneceği ve ilerleyen dönemde diğer kapıların da randevu sistemine dahil
edilebileceğinin ifade edildiği belirtilmektedir.

126