Rusya'da Yerleşik Olmayanların Rusya Bankalarında Hesap Açma İşlemleri Hakkında

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 29.03.2024 tarih ve 95476751 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen, Rusya Federasyonu (RF)’nda
yerleşik olmayanların, 10.12.2003 tarih ve 173-FZ sayılı Federal Kanunun 13. maddesi uyarınca, RF Merkez
Bankası’nın 30.05.2014 tarih ve 153-I sayılı Talimatnamesinde düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde, yetkili
bankalarda Ruble ve/veya yabancı para cinsinden hesap açmaları ve söz konusu hesaplardan uluslararası para
transferi gerçekleştirmelerinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.
RF’de Yerleşik Olmayanlara Banka Hesabı Açılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Bilgi Notu ekte iletilmekte
olup, ayrıntılı bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliğimiz ile (moskova@ticaret.gov.tr) iletişim kurulmasının
Bakanlığınca faydalı olacağı değerlendirildiği ifade edilmektedir.

EK: RF_banka_hesap_açma_bilgi_notu (4 sayfa)

99