Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Organizasyonu Hk.

Kocaeli Sanayi Odası’ndan Birliğimize intikal eden 09.02.2024 tarih ve -44073043-121.02-751 sayılı; “Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” organizasyonunun duyuru metninin yer aldığı yazı ekte gönderilmektedir.

EK: Kocaeli Sanayi Odası’nın yazısı.;

Kocaeli Sanayi Odası olarak, 1995 yılından bu yana çevre bilincinin gelişmesine, çevrenin korunmasına ve
iyileştirilmesine katkıda bulunan sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi amacıyla “Kocaeli Sanayi Odası
Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” organizasyonunu düzenlemekteyiz. Türkiye’nin ilk çevre ödülleri
organizasyonu olan Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül organizasyonunun bu yıl 30.sunu gerçekleştireceğiz. Ödül
organizasyonumuz tüm Türkiye’ye açıktır.
Büyük ölçekli firma ve KOBİ kategorisinde Çevre Ödüllerinin yanı sıra alınan başvuruların yeterli olduğu
“Otomotiv ve Tedarik Sanayi, Kimya, Gıda, Metal, Makine, Taş-Toprak, Ağaç ve Ağaç Ürünleri ve
Enerji” gibi ana sektörler başlığı altında da ödüller dağıtmaktayız.
Düzenlenecek bir törenle sahiplerini bulacak olan “Çevre Ödülü” ve “Sektör Ödülleri” için başvuru en geç 26
Nisan 2024 tarihine kadar Kocaeli Sanayi Odası’na yapılabilecektir. Çevre Ödülü ve Sektör Ödülü almaya
hak kazanan firmalara atık bertarafı konusunda bir yıl boyunca İZAYDAŞ tarafından özel indirimler
yapılacaktır. Ayrıca; başvuran ve ilk elemeyi geçerek saha ziyaretine kalmaya hak kazanan firmalara da özel
indirimler uygulanacaktır.
Ödül yönetmeliğine, başvuru formuna ve ayrıntılara https://kosano.org.tr/cevre-odulleri/ adresinden
ulaşabilirsiniz. Çevre Ödülleri organizasyonuna katılım şartları ve organizasyon ile ilgili bilgiler yönetmelikte
ayrıntılı olarak yer almaktadır.

71