Samsun Yeni OSB Bilgilendirme Yazısı

Karadeniz Bölgesinin en önemli yatırım merkezlerinden biri olan Samsun’da, merkez ilçelerden Tekkeköy
sınırları içerisinde 260 ha’lık alanda kurulan Yeni OSB yatırımcılara açılmıştır. Yatırımcılara büyük avantajlar
sağlaması planlanan Samsun Yeni OSB, Samsun Limanına 16 km, Havalimanına 6 km, Devlet Karayoluna 1
km ve Samsun Lojistik Merkezi Demir Yolu Yükleme Boşaltma Merkezine 2 km mesafede yer almaktadır.
Yeni OSB’nin müteşebbis heyeti tarafından hazırlanan bilgi notu ekte sunulmaktadır. Yeni OSB’nin, projeleri
titizlikle planlanmış alt ve üstyapısı, eksiksiz sosyal ve teknik donatı alanları ve konumu başta olmak üzere
pek çok özelliğiyle Türkiye’nin en modern ve örnek OSB’lerinden biri olması amaçlanmaktadır.
Samsun Yeni OSB’nin yüksek teknoloji ve katma değerli ürünler üreten, ihracata dayalı, savunma sanayi içeren
seçkin yatırımlara tahsis edilmesi hedeflenmektedir. Samsun Yeni OSB’den yer tahsisinde bulunmak isteyen
yatırımcılar aşağıdaki iletişim bilgileri yer alan Samsun Valiliğine veya Samsun Ticaret ve Sanayi Odasına
başvuruda bulunabilecektirler.

Samsun Valiliği İrtibat: Samsun TSO İrtibat:
Ali YILMAZ (OSB Koord.) Necmi ALIÇ (Genel Sekr. Yrd.)
0362 – 431 64 75 / 180 0362 – 432 36 26 / 133
0542 – 624 29 96 0532 – 682 70 41

EK: Samsun Yeni OSB Bilgi Notu (1 sayfa)

178