Sanayi Sicil Belgesi Sistemi Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz,

T.C. Muğla  Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden gelen 07.06.2018 tarih ve 95500665-120.02.01- E.826 sayılı yazıda;

  • 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5’inci maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi almış olan firmalar tarafından her takvim yılı başından itibaren ilk dört ay içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren 2017 yılı Yıllık İşletme Cetvelinin Nisan 2018 ayı sonunu beklemeden Bakanlığınhttp://sanayisicil.sanayi.gov.tr internet adresi “Sanayi Sicil Belgesi Sistemi” başlıklı bölümünden elektronik ortamda verilmesi gerektiği,
  • Aksi durumlarda Sanayi Sicil Kanununun öngördüğü idari para cezasının uygulanacağı,
  • Ayrıca yukarıda belirtilen husus dışında sanayici olup bugüne kadar Sanayi Sicil Belgesi almayan firmalar için;
  • Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 nolu Kanunun 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği,
  • Kanunun 6’ncı maddesinde; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapıldığı ve geçici madde eklendiği,
  • Eklenen Geçici 3’üncü maddesinde belirtildiği gibi “Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kaydolmayanlar hakkında bu Kanunun 9’uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanır” hükmü getirildiği,
  • Bu bağlamda, sanayi işletmelerinin yukarıda belirtilen Kanun hükümlerine göre idari para cezasına maruz kalmaması için 2018 Nisan sonuna kadar işletme cetvellerinin verilmesinin ve Sanayi Sicil Sistemine kayıt yaptırmayıp Sanayi Sicil Belgesi almayan işletmelerin 1 Temmuz 2018 tarihine kadar Sanayi Sicil Sistemine kayıt olmalarının gerektiği

bildirilmektedir.

Önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ  ODASI

1785