Sanayi Ve Teknoloji Katılım Rehberi

Yerli şirketlerimizin idareler tarafından gerçekleştirilecek sanayi işbirliği projelerine azami ölçüde katılımının sağlanması amacıyla 17/02/2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında detaylı bilgilerin yer aldığı STK Rehberi ve Bakanlığımız Bilim ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 07/05/2018 tarih ve 17704 sayılı yazısı yazımız ekinde gönderilmektedir.

Tüm üyelerimize duyurulur.

Ekler;

1)BSTB Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün 07/05/2018 tarih ve 17704 sayılı yazısı için tıklayınız

2)Sanayi Ve Teknoloji Katılım Rehberi için tıklayınız

 

832