Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Güncelleme Çalışmaları Anketi

Sayın Üyemiz,

2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hazırlık çalışmaları çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.
Güncelleme çalışmaları çerçevesinde ve Stratejide yer alması öngörülen bileşenler kapsamında, sanayi ve teknoloji ekosistemini oluşturan tarafların beklentilerini ve önceliklerini almaya
yönelik bir anket hazırlanmış ve http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/194812?lang=tr adresinde yayımlanmıştır.
12 Haziran 2024 tarihine kadar ankete katılımınız rica olunur.

Saygılarımızla,

41