Senegal Kamu Projeleri TÜ

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 17.05.2023 tarih ve 00085533336 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Dakar Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atfen, Senegal Dışişleri Bakanlığı  Ortaklıklar, Ekonomik ve Kültürel Teşvik Direktörü ile yapılan görüşmede Sayın Müşavirimizin talebi üzerine Senegal’de kısa vadede gündemde olan projelere ilişkin bir dosyanın alındığı belirtilmekte olup anılan dosya ekte sunulmaktadır.

EK: Senegal Güncel Kamu Projeleri_Ek_portefeuille_senegal_ppp_080320223_vpubliee-2 (11 sayfa)

126