Senegal Sektörel Raporlar

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 22.03.2023 tarih ve 83854008 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, 2023 yılında petrol ve doğalgaz üretimine/ihracatına başlaması beklenen Senegal’e ilişkin hazırlanan, anılan projelerdeki mevcut durumu ve fırsatları içeren “Senegal Enerji Sektörü Raporu” ve “Senegal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Raporu” başlıklı dokümanlar iletilmektedir.

EK:
1- Senegal Enerji Sektörü Raporu (11 sayfa)
2- Senegal Bilgi ve İletişim Sektörü Raporu (8 sayfa)

Ekler için tıklayınız.

154