Şili­ Apostil

İlgi : 14.12.2023 tarihli ve 93473020­249/65141 sayılı yazı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün “Şili­Apostil Sağlık Bakanlığı’na bağlı Büyükşehir Sağlık Müsteşarlığı’nın düzenlediği aşı kartlarının 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren https://www.MeVacuno.gob.cl adresinden çevrimiçi olarak talep edilebileceği” konulu ilgi yazısı ve ekleri ekte gönderilmiştir.

 

108