Sınır Kapısındaki Laboratuvarın Açılışı Hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 15.03.2024 tarihli ve 94998417 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, bitkisel ve hayvansal ürün taşıyan tırların numunelerinin Kapitan Andreevo
Sınır Kapısında incelenmesine olanak sağlayacak bir laboratuvarın 29/02/2024 tarihinde faaliyete başladığı
bildirilmiştir.
Yazıda, laboratuvarın mevcut kapasitesine ilişkin bilgi verilmekle birlikte, Mart ayının sonu gibi optimal
kapasiteye ulaşacağı iletilmiştir. Ayrıca, söz konusu duruma ilişkin olarak anılan ülke ile işbirliği yapan
üyelerinize bilgilendirme yapılmasının ve detaylı bilgi için Sofya Ticaret Müşavirliği (sofya@ticaret.gov.tr)
ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı bildirilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

Sofya Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, bitkisel ve hayvansal ürün taşıyan tırların
numunelerinin Kapitan Andreevo Sınır Kapısında incelenmesine olanak sağlayacak bir laboratuvarın
29/02/2024 tarihinde faaliyete başladığı bildirilmektedir.
Yazıda devamla, anılan laboratuvarın özellikle yaş sebze ve meyve nakliyecilerimizin sınırda
bekleme sürelerini azaltacağı, ihracatçılarımızın maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artıracağı ve de
genel olarak sınır kapılarında daha fazla yük aracı işleminin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağı ifade
edilmektedir.
Diğer taraftan, mezkur laboratuvarda günlük 30 – 40 numune işlenebildiği, numunelerin ürünlere
bağlı olmakla birlikte 3 – 8 saat arasında analiz edildiği, cihazların yeni olması sebebiyle Mart ayının
sonu gibi optimal kapasiteye ulaşılmasının beklendiği, optimal kapasitenin ise günlük yaklaşık 80
numunenin analiz edilmesi olduğu bilgisine yer verilmektedir.
Bu itibarla, söz konusu duruma ilişkin olarak anılan ülke ile işbirliği yapan üyelerinize e-posta ile
bilgilendirme yapılmasının ve ilave bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliğimiz (sofya@ticaret.gov.tr) ile
temasa geçilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

34