Sınır Ötesi Elektronik Ticaret

İlgi : a) 24.01.2022 tarihli ve 765 sayılı yazımız.
b) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 02.01.2023 tarihli ve 81451226 sayılı yazı.
İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, Sınır Ötesi Elektronik Ticaret İstatistiklerinin kalitesinin arttırılması amacıyla söz
konusu işlemlerin daha sağlıklı olarak beyan edilebilmesini teminen, Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Rehberi ve
Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Tanıtım Videosuna ilişkin duyuru yapılmıştı.
Bu defa, ekte bir örneği sunulan ilgi (b)’de kayıtlı yazıda, Sınır Ötesi Elektronik Ticaret İstatistiklerinin
halihazırda işlem gören geleneksel dış ticaret verilerinden ayrıştırılması ve ölçülmesi amacıyla, Detaylı Beyan
Modülü ve Basitleştirilmiş Gümrük Beyanı taşıma senedi düzeyinde yapılan değişikliklere ilişki bilgi
verilmekte ve Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Rehberi yazı ekinde yer almaktadır.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı
2- Sınır Ötesi e-ticaret rehberi (8 sayfa)

Ekler için tıklayınız

127