SKDM İkincil Mevzuat ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi

Avrupa Komisyonu tarafından “Fit for 55” iklim paketi kapsamında yer alan Sınırda Karbon Düzenleme
Mekanizmasına yönelik olarak yasama süreci tamamlanan SKDM Mevzuatı, 16 Mayıs 2023 tarihli ve L
130/52 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
Bu çerçevede, yalnızca raporlama yükümlülüklerinin yerine getirileceği geçiş dönemi 1 Ekim 2023 tarihi
itibarıyla uygulanmaya başlayacaktır.
Konuya ilişkin olarak AB Komisyonu tarafından yayımlanan soru-cevap belgesi ekte sunulmaktadır.
Öte yandan, geçiş dönemi raporlama yükümlülüklerine dair usul ve esasları belirleme çalışmaları da Komisyon
tarafından yürütülmektedir.
Bu kapsamda, geçiş dönemi raporlama yükümlülüklerini ortaya koyan ikincil mevzuat önerisi ve eklerine
ilişkin Komisyon tarafından bir kamu istişare süreci başlatılmıştır.
Yazımız ekinde yer alan taslak düzenlemeye aşağıdaki linkten de ulaşılabilmekte olup; görüşlerinizin aynı link
üzerinden 11 Temmuz’a kadar AB Komisyonuna iletilmesi mümkündür.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13873-The-reporting-obligationsduring-the-transitional-period-of-the-carbon-border-adjustment-mechanism_en
Söz konusu taslak mevzuata ilişkin görüşlerinizin hem link üzerinden Komisyona gönderilmesinden hem de
bilgi amaçlı Ticaret Bakanlığına gönderilmek üzere 4 Temmuz tarihine kadar Birliğimize iletilmesinden
memnuniyet duyulacaktır.
Ayrıca Ticaret Bakanlığının Birliğimize ilettiği yazıda; kurumsal sürdürülebilirlik konusunda gerekli özeni
gösterme yükümlülüğüne (corporate sustainability due diligence) ilişkin Direktif taslağının yasama sürecinin
de devam ettiği bildirilmektedir.
Taslakta aşağıdaki unsurlara yer verilmektedir:

Şirketlerin; faaliyetlerinin çocuk işçiliği, kölelik, emek sömürüsü, kirlilik, çevresel bozulma ve
biyolojik çeşitlilik kaybı gibi insan hakları ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmeleri ve
gerektiğinde önlemeleri, sona erdirmeleri veya hafifletmeleri gerekecektir.

Sadece tedarikçiler değil, aynı zamanda satış, dağıtım, nakliye, depolama, atık yönetimi ve diğer alanlar
da dahil olmak üzere değer zinciri ortakları da etkilerini izlemek ve değerlendirmek zorunda
kalacaklardır.

Finansal hizmetler de dahil olmak üzere, sektörleri ne olursa olsun;
– 250’den fazla çalışanı ve dünya çapında 40 milyon avronun üzerinde cirosu olan AB merkezli
şirketler,
– 500’den fazla çalışanı ve dünya çapında 150 milyon avronun üzerinde cirosu olan şirketler,
-Cirosu 150 milyon avronun üzerinde olan AB üyesi olmayan ülke şirketlerinin de, cirolarının
en az 40 milyon Avro’su AB’de elde edilmişse kapsama alınması beklenmektedir.

Yaptırımlar ve denetim mekanizması açısından kurallara uymayan şirketler zararlardan sorumlu
olacaktır ve ulusal denetim makamları tarafından yaptırıma tabi tutulabileceklerdir.

Yaptırımlar; ifşa etme, mallarının piyasadan çekilmesi veya dünya çapındaki net cirosunun en az %5’i
kadar para cezası gibi önlemleri içerecektir.

Kurallara uymayan AB üyesi olmayan ülke şirketlerinin AB’de kamu ihalelerine girmesi
yasaklanacaktır.
Üye devletler teklife ilişkin pozisyonlarını Kasım 2022’de kabul etmiştir. Parlamento’nun tutumunu
benimsemesinin ardından, mevzuatın nihai metni üzerinde müzakerelerin başlaması beklenmektedir.

EK:
1- QA CBAM (5 sayfa)
2- Draft implementing regulation (21 sayfa)
3- Draft implementing regulation-Annex (89 sayfa)

Ekler için tıklayınız.

114