Slovak Industry Vision Day 2023

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 10.10.2023 tarihli ve 89714566 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Slovakya Ekonomi Bakanlığı nezdinde, Slovak Yatırım ve Ticareti Geliştirme Ajansı
(SARIO) organizasyonuyla, 23 Kasım 2023 tarihinde Slovakya/X-BIONIC Sphere’de sürdürülebilir sanayi ve
şirketler, tedarikçiler için yeni zorluklar konusuyla “Slovak Industry Vision Day” düzenleneceği
bildirilmektedir. Yazıda devamla, bahse konu etkinlik kapsamındaki B2B görüşmeler için rezervasyonların
14-19 Kasım tarihleri arasında yapılabileceği ifade edilmektedir.
Program detayları ve kayıt linkleri ekte iletilmekte olup, ilave bilgi için Bratislava Ticaret Müşavirliğimiz
(bratislava@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesi yararlı olacaktır.

EK: Slovak Industry Vision Day 2023_Ek_Program (2 sayfa)

141