Somaliland-İhracata Konu Belli Ürün Grupları İçin Sertifikalandırma Programı

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 17.02.2023 tarihli ve 82881295 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Nairobi Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, Somaliland Ticaret ve Turizm Bakanlığı tarafından 15/03/2022 tarihinde Somaliland’e yapılan belirli ürün gruplarının ihracatında sevkiyat öncesi uygunluk doğrulama programı başlatıldığı bildirilerek, program hakkında bilgi verilmektedir.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı
2- Somaliland VOC Ministerial Decree (1 sayfa)
3- Somaliland-voc-infosheet (2 sayfa)
4- Somaliland-exporter-guide (5 sayfa)

Ekler için tıklayınız

170