Speed-Match 2022 İkili İş Görüşmeleri Etkinliği

İlgi : Eskişehir Sanayi Odası’nın 28.03.2022 tarihli ve 605 sayılı yazısı.

Eskişehir Sanayi Odası’nın ilgide kayıtlı yazısı ile, 27-28 Nisan 2022 tarihlerinde “Speed-Match 2022
International Networking Event” ikili iş görüşmeleri etkinliğinin çevrimiçi olarak organize edileceği
bildirilmektedir. Havacılık, raylı sistemler ve otomotiv ana ve yan sanayide faaliyet gösteren firmalarımızın yeni
iş bağlantıları kurabilmeleri amacıyla uluslararası katılımla gerçekleştirilecek olan etkinliğe geçtiğimiz yıl 34
ülkeden 369 firmanın katıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, birçok farklı ülkeden Ticaret ve Sanayi Odası, sektörel kümelenmeler ve iş ağlarının ortak
olarak destek verdiği, havacılık, raylı sistemler ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren üst kuruluşlar
tarafından da desteklenen ve bu yıl 4000’den fazla işletmenin katılım sağlaması beklenen Speed-Match 2022 İkili
İş Görüşmeleri Etkinliğine ilişkin detaylı bilgilere https://speedmatch2022.b2match.io/ adresinden
ulaşılabileceği bildirilmektedir.

266