Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı'ndan İletilen İhale Duyuruları

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 14.09.2023 tarih ve 00088924494 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Sri Lanka Devlet İlaç Kurumunun tıbbi malzeme tedariki için yayımladığı ve örnekleri ekte yer alan ihale duyuruları hakkında bilgi verilmekte olup ihalelerin kapanışlarının 9 ile 13 Ekim 2023 tarihleri arasında olduğu bildirilmektedir.

EK: Sri Lanka Devlet İlaç Kurumu Tarafından Yayımlanan İhale Duyuruları_Ek_Sri Lanka İhale Belgeleri (6)

181