Suudi Arabistan Standartlar Örgütü Sirküleri

İlgi : a) 25.05.2023 tarihli ve 5786 sayılı yazımız.

b) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 03.07.2023 tarihli ve 86726217 sayılı yazı.
İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Organizasyonu (SASO) tarafından
yayımlanan genelgede GTİP kodları belirtilen bazı ürünlerin ithalatı aşamasında, SABER elektronik
platformuna sevkiyat sertifikaları yüklenirken, anılan ürünlere ilişkin Suudi Arabistan Krallığı Sanayi ve
Maden Kaynakları Bakanlığı’ndan 10/05/2023 itibariyle ayrı bir onay alınmaya başlandığına dair bilgi
iletilmişti.

Bu defa, ekte bir örneği sunulan ilgi (b)’de kayıtlı yazıda, demir ve çelik ürün grubu için de yazıda detayları
verildiği haliyle mezkur şekilde bir uygulamaya başlandığı belirtilmiştir.

Ek;

Suudi Arabistan Standartlar Örgütü Sirküleri;

Cidde Ticaret Ataşeliğimiz tarafından iletilen bir yazıda, Suudi Arabistan (SA) Standartlar Örgütü
(SASO) tarafından SASO onaylı uygunluk değerlendirme kuruluşlarına (UDK) iletilen bir sirküler ile
seramik karo, diğer boya ve vernikler ile halılar, kilimler ve halıfleks ürün grubunda yapılacak ihracatlar
için SA Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığından temin edilecek “İthalatçı Beyanname Formu”nun 10
Mayıs 2023 tarihinden itibaren ibrazının zorunlu olduğu hakkında yapılan bilgilendirmeye atfen bu defa,
SASO tarafından onaylı UDK’lara iletilen sirkülerde özetle, söz konusu ürünlere ek olarak aşağıda HS
kodları belirtilen ürünler (demir ve çelik) için anılan formun SA Sanayi ve Maden Bakanlığından alınan
onay ile birlikte UDK’lar tarafından SABER elektronik sistemine yüklenmesi gerektiği belirtilmektedir.
Yazıda devamla anılan sirkülerde, yeni uygulamanın 10 Mayıs 2023 tarihinden itibaren başladığı ifade
edilerek söz konusu belge olmaksızın sevkiyat sertifikasının düzenlenemeyeceğinin belirtildiği ifade
edilmektedir.

Ürün Adı Demir ve Çelik

HS Kodu

72104900
72103000
72107000
72141000
71163320
72142040

116