T.C. TİCARET BAKANLIĞI'NIN 2019/16 SAYILI GENELGESİ HK.

“Değerli Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’a iletilen, Suriye’de güvenlik altına alınan bölgeler ile ülkemiz arasında gerçekleştirilecek ticarette verilecek gümrük hizmetlerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 2019/16 sayılı genelge ve ekini içeren yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.”

Ek için tıklayınız

432