Tanıtım ve Yayınla İlgili Diğer İşler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen 04.10.2022 tarih ve 4077499 sayılı yazı ekte dikkatinize sunulmuştur. Söz konusu yazıda “Laboratuvar ve Araştırma Alt Yapısı Portalı Envanter Bilgi Sistemi (LABS)”nin https://labs.sanayi.gov.tr/ adresinden erişime açıldığı bilgisi yer almaktadır.

EK: Tanıtım ve Yayınla İlgili Diğer İşler 

167