Tarife Dışı Ekmek Satışlarının Önlenmesi

İlgi : Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 20.12.2022 tarihli, 81083154 sayılı ve Tarife Dışı Ekmek Satışlarının Önlenmesi konulu yazısı

Tarife dışı ekmek satışlarının önlenmesi ve olası idari yaptırım kararlarına bağlı olarak mağduriyet yaşanmaması adına T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğünden Birliğimize intikal eden ilgi yazı ekte gönderilmektedir.

EK: Tarife Dışı Ekmek Satışlarının Önlenmesi

140