Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi

Ticaret Bakanlığı’ndan Birliğimize iletilen yazıda, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) İptal Modülünde sözleşmeli işletmeler dahil olmak üzere yetki belgesi sahibi emlak işletmelerince iptal başvurusunun çevrimiçi olarak başlatılabilmesine imkân sağlandığı ifade edilmektedir.

EK: TTBS İptal Modülü Geliştirmesi;

Sayı : E-16665189-439.05-00095577817
Konu : TTBS İptal Modülü Geliştirmesi
DAĞITIM YERLERİNE
6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna istinaden yürürlüğe konulan
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında 5 Eylül 2018 tarihinde uygulamaya alınan Taşınmaz
Ticareti Bilgi Sisteminde (TTBS) ihtiyaç duyulan geliştirme ve güncellemelerin hayata geçirilmesine
yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Bu kapsamda, 28 Mart 2024 tarihi itibarıyla TTBS İptal Modülünde sözleşmeli işletmeler dahil
olmak üzere yetki belgesi sahibi emlak işletmelerince iptal başvurusunun çevrimiçi olarak
başlatılabilmesine imkân sağlanmıştır.
Bu kapsamda;
1. Taşınmaz ticareti yetki belgesi sahibi emlak işletmesi, yetki belgesinin iptal edilmesini istemesi
halinde TTBS üzerinden doğrudan iptal başvurusunda bulunabilecektir.
2. Sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin yetki belgesinin iptal edilmesi durumunda, o işletmenin
sözleşmeli işletmelerinin yetki belgeleri herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın otomatik olarak iptal
edilecektir.
3. Sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin, TTBS üzerinden sözleşmeli işletmelerinin herhangi biriyle
olan sözleşmesinin sona erdiği yönündeki bildirimine istinaden, sözleşmesi sona eren sözleşmeli
işletmenin yetki belgesi herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın otomatik olarak iptal edilecektir.
Bu itibarla, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerin, üyesi oldukları meslek odaları tarafından
konuya ilişkin bilgilendirilmelerinin sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

85