Tayland'a İhracatta Aranan Bazı Sertifikalarda Değişiklik

İlgi : a) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 12.10.2023 tarihli ve 89896341 sayılı yazı.
b) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 04.12.2023 tarihli ve 91548242 sayılı yazı.
İlgi (a)’da kayıtlı yazıda, Tayland’a ihracatta aranan bazı sertifikaların doğruluğunun da araştırılması kaydı ile
Birliğimiz veya Odalarımız tarafından onay işlemine tabi tutulması talep edilmektedir.
Söz konusu sertifikaların, Birliğimizce veya Odalarımızca tasdik edilmesine imkan sağlayacak herhangi bir
yasal altyapı mevcut olmadığından, anılan işleme dair çekincelerimiz Ticaret Bakanlığına iletilmiştir.
Bu kapsamda ilgi (b)’de kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, bahse konu sertifikaların Tayland’a
ihracatında onay işlemi ile ilgili belirlenen yeni prosedüre dair bilgi verilmektedir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

Konu : Tayland’a İhracatta Aranan Bazı Sertifikalarda Değişiklik;

İlgi : 12.10.2023 tarihli ve 89915981 sayılı yazımız.
Bangkok Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla hazırlanan ilgi’de kayıtlı yazımızda;
-Tayland Kamu Sağlığı Bakanlığı’nın “Üretim Süreçleri, Üretim Ekipmanları ve Gıda Depolama
Hakkındaki Tebliği (No. 420) B.E. 2563 (2020)” kapsamında gıda ürünlerinin ithalatında ürün kaydı için
ISO 9001 sertifikasının kabul edilmediği,
-Anılan sertifika yerine; gıda üreticisi, ithalatçısı veya distribütörlerinin, ihracatçı gıda
üreticisinden GMP standardı kapsamında sertifikalandırılmış bir kalite sertifikası veya gıda ürünleri için
HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC veya IFS gibi GMP’den daha yüksek bir kalite sertifikası talep
etmesinin gerektiği,
-Son zamanlarda, ithalatçı firmalar tarafından bahse konu kalite sertifikalarının onaylanması için
Bangkok Büyükelçiliğine yapılan başvurularda önemli bir artış görüldüğü, bununla birlikte, Bangkok
Ticaret Müşavirliğinin ve anılan Büyükelçiliğin Konsolosluk Biriminin bu tür belgeleri onaylama
yetkisinin bulunmadığı,
– Tayland’a ihracat yapmak isteyen üretici ve ihracatçı firmaların Tayland makamlarına sunmak
üzere yukarıda maruz belgeleri resmi bir makamdan onaylatması gerektiği ifade edilerek,
ihracatçı firmalarımızın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) onay alması ve ilgili
işlemlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Birliğe bağlı İl Odalarına yönlendirilmesi gerektiği
belirtilmişti.
Diğer taraftan, konuya ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 27.10.2023 tarihli ve 11688
sayılı yazısı ile Bakanlığımıza intikal eden çekinceler dikkate alınarak, konunun yeniden düzenlenmesi
ihtiyacı hasıl olmuştur.
Bu kapsamda, Tayland’a ihracat yapacak üretici ve ihracatçılarımızın, Tayland tarafından talep
edilen onay işleminin temini için, noterlerden alınacak tasdikin yanı sıra Bakanlığımız Gümrük ve Dış
Ticaret Bölge Müdürlüklerimizin bağlantısı “Ürün Güvenliği Denetimi Müdürlükleri”ne de başvuru

yapılması mümkün bulunmaktadır.

117