Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

TOBB’dan alınan 22.05.2017 tarih ve 0441/8374 sayılı yazı ile, tehlikeli malların, 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak taşınması gerektiği hatırlatılmıştır.

 

 

Söz konusu Yönetmelik kapsamında “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı”nın nitelikleri, yetki ve sorumluklarına dair usul ve esaslarını düzenleyen “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ”in de 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

 

İlgili kurum ve kuruluşlar ile sektörden gelen taleplerin dikkate alınarak anılan tebliğde bir kısım değişiklikler yapıldığı, 19.04.2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

 

Söz konusu “Tehlikeli Madde ve Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’de Değişiklikler Yapılmasına Dair Tebliğ”e www.tmkt.gov.tr/ internet sitesinin Mevzuat/Tebliğler başlığından erişebileceği bildirilmiştir.

 

Sektör mensubu üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

 

Bilgi için:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ahmet Karakaş 0(312) 218 22 48

612