TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI MEVZUATI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan yazıda
“Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” ve “Tehlikeli Madde Güvenlik
Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin” 01.08.2022 tarih ve 527233 sayılı yazıda; 18.06.2022 tarih
ve 31870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.
Aynı yazıda ayrıca, söz konusu mevzuata güncellenerek derc edilmesi nedeniyle 11. 06.2019 tarihli ve 44011
sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönerge” ile 04.12.2018 tarihli ve 91311 sayılı Bakanlık Makamının Olur’u ile yürürlüğe
giren “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge”nin
27.07.2022 tarih ve 521005 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir.
Yürürlüğe giren yönetmelikler aşağıdaki linklerde mevcuttur. Üyelerimize önemle duyurulur.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220618-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220618-8.htm

267