Tekstil Yatırımcıları Hakkında

İlimiz Merkez Suçatağı mevkiinde mülkiyeti Ağrı İl Özel İdaresi’ne ait 17 adet prefabrik tekstil atölyesi
inşa edilmiş olup; bunlardan 9 tanesi yatırımcılara 10 yıllığına kiralanmış, kalan 8 adet atölye (1 adet 36.325
m², 4 adet 5.305 m², 2 adet 4.555 m² ve 1 adet 5.000 m² alana sahip sahip) ise alt yapıları tamamlanmış bir
şekilde yatırımcılarımızın kullanımına hazır halde bulunmaktadır.
İlimiz yatırım teşviklerinde VI. Bölgede olduğundan yatırımcılar KDV istisnası, gümrük vergisi
muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi işçi hissesi desteğinden
faydalanmaktadırlar.
Tekstil atölyelerinin yatırımcılara tahsis edilmesi sonucu hem istihdamın sağlanması hem de üretilen
ürünlerin iç pazara sunulması ile enflasyonun düşürülmesi ve ürünlerin ihracatı ile ülkemizin büyüme
rakamlarına katkı sunulması hedeflenmektedir.
Bu kapsamda yukarıda bahsi geçen 8 adet prefabrik tekstil atölyelerinin 10 yıllığına kiralanacağının,
odanıza mensup tekstil faaliyeti gösteren ilgili yatırımcılara duyurulur.

81