Ticaret Bakanının Irak Ziyareti hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 12.06.2024 tarih ve 97797581 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Ticaret Bakanımızın önümüzdeki dönemde Irak’a bir ziyaret gerçekleştirileceği bildirilmekte olup ziyarette faydalanmak üzere Birliğimizden bir bilgi notu talep edilmektedir. Bilgilerini, konunun üyelerinize duyurulmasını ve Oda/Borsanız ile firmalarınızca ziyaret esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülecek konuların 25 Haziran 2024 Salı gününe kadar Birliğimize (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) iletilmesini rica ederim.

36