Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Suudi Arabistan

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 03.03.2023 tarihli ve 83244649 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, 7 Mart 2023 Salı günü saat 14.00’de Suudi Arabistan’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle “Suudi Arabistan Pazarına Giriş” konulu e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Toplantıya ilişkin detayların yer aldığı doküman ekte sunulmaktadır.

EK: Suudi Arabistan Elektronik Sohbet Toplantısı (1 sayfa)

115