Ticaret Müşavirleriyle Sektörel Elektronik Sohbetler-Şili

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 22.04.2022 tarihli ve E-16217094-743.02.01.01-00074094080 sayılı yazısı.

Ticaret Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısı ile, 28 Nisan 2022 Perşembe günü 16.00-17.30 saatleri arasında Şili’de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimiz ile iş insanlarımızın da konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı ve “İş ve Madencilik Makineleri – Otomotiv Yan Sanayi” sektörlerinin ele alınacağı bir e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Toplantıya ilişkin detaylar ekte sunulmaktadır.

EK: Şili Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı (1 sayfa)

306