Taksi Denetimler Hakkında Genel Emir

Değerli Üyemiz,

İlgi : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 28.09.2021 tarihli ve 15669 sayılı yazısı.

Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün ilgi yazısında; bazı ticari taksi şoförlerinin kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ulaşım güzergahını uzatarak bazı yolculardan yüksek ücret talep ettiği ve bazı uygunsuz tutum ve davranışlar sergilediği gibi şikayetlerin Bakanlığımıza ulaştığı belirtilmiştir. Ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmek, taksi şoförleri ile yolcular arasında yaşanan/yaşanabilecek tartışmaların trafik yoğunluğunu artırabileceği, asayişe müessir olayların (darp, hakaret, tehdit vb.) kamu düzeni ve güvenliğini bozabileceği değerlendirildiğinden, ticari taksilerde seyahat eden/etmek isteyen vatandaşlarımızın/turistlerin yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla, Valiliğimiz resmi internet sitesinde yayımlanan 2021/3 sayılı Valilik Genel Emri ilişikte gönderilmiştir.

Bu kapsamda;
1­ Konu ile alakalı farkındalığın ve caydırıcılığın artırılması amacıyla yayımlanan Valilik genel emrinin internet sitesi, sosyal medya, medya kuruluşları, ilgili meslek odaları vb. aracılığı ile kamuoyuna duyurulması,
2­ Taksi yolcularının yaşadıkları mağduriyetler hakkında şikayetlerini ulaştırabilecekleri mecralar (belediyeler, esnaf odası vb.) ile ilgili iletişim bilgilerinin kamuoyu ile paylaşılması,
3­ Taksilerde kısa mesafe/trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcunun alınmamasına ilişkin şikayet/müraacatlar ile konunun denetimlerde resen tespiti halinde güvenlik birimleri marifetiyle yolcunun mağduriyetinin giderilerek taksiye bindirilmesi, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförleri hakkında ilgili oda ve belediye ile koordinasyon dahilinde gerekli yasal işlemin yapılması (trafikten men dahil),
Konu ile ilgili denetimlerin etkinliğinin ve sürekliliğinin artırılarak şehirlerarası otobüslerde uygulanan sivil personel denetimlerinin ticari taksiler için de uygulanması,

Gerekmektedir.

Emre aykırı davranış (Taksi Denetimler Hakkında Genel Emir)

Siz değerli üyelerimize önemle duyurulur.

226