Tır İşleri Hk.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odasından alınan 09.01.2023 tarihli yazıda; 9. Meslek Komitelerinin 14.12.2022
tarihli toplantısında; yük taşımacılığı yapan uluslararası eşya taşımacılarının Türkiye-Kazakistan taşımalarında
hizmet aldıkları şirketin teslim aldığı yükleri İran’a kadar taşımasını gerçekleştirdiği ve araçların Türkiye’den
çıkış yaptıktan sonra CMR üzerinde değişiklik yapılarak yüklerin İran’da bırakıldığı konusunda bilgi
aktarıldığı belirtilmiştir.
Aynı yazıda; bölgelerinde çok sayıda nakliye firmasının da aynı sorunla karşılaştığı bildirilerek, söz konusu
iddiaların taşımacılık sektörü yanı sıra Kazakistan’a ihracat gerçekleştirilen ihracatçılarımızı da olumsuz
etkileyebilme olasılığı göz önünde bulundurularak anılan ülkeye ihracat yapan firmalarında
bilgilendirilmesinin yerinde olacağının düşünüldüğü bildirilmiştir.

169