TPS-OIC Menşe İspat Belgesi'nin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi hk.

“Değerli Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda TPS-OIC Menşe Kuralları Anlaşması kapsamında kullanılması öngörülen TPS-OIC Menşe İspat Belgesi’nin onay ve vize işlemlerinin elektronik ortamda düzenlenmesine dair teknik çalışmaların tamamlanmış olduğu belirtilerek, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren bahse konu belgenin onay ve vize işlemlerinin sadece elektronik ortamda düzenlenmesi gerektiği bildirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.”

252