Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları hk.

“Değerli Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları konulu yazı aşağıda bilginize sunulmaktadır.

Bilindiği üzere, 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektupları, E-Teminat mektubu olarak düzenlenmeye ve BİLGE sistemi üzerinden işleme alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, E-Teminat mektubu altyapısının transit rejiminde kullanılan kapsamlı teminat mektupları için de kullanılabilmesini teminen; Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nin 3 ve 4 numaralı eklerinde yer alan ortak ve ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektuplarının elektronik ortama aktarılması için teknik çalışmalara başlanılmıştır. Gelinen aşamada, anılan Tebliğin 4 numaralı ekinde yer alan ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektubunun elektronik ortamda düzenlenebilmesi için gerekli sistemsel altyapı kurulmuş olup 12.09.2022 tarihi itibarıyla; halihazırda sertifikasyon ve entegrasyon sürecini tamamlayan 4 banka ile (Vakıf Katılım, Denizbank, Odea Bank, Nurol Yatırım Bankası) ulusal transit rejimi elektronik kapsamlı teminat mektubu pilot uygulamasının başlatılması öngörülmektedir. Bununla birlikte, ilerleyen dönemlerde gerekli entegrasyon ve sertifikasyon sürecini tamamlayan bankalar, Genel Müdürlüğümüz kurumsal internet sitesinde (https://ggm.ticaret.gov.tr/) duyurulacaktır. Ayrıca, ortak transit rejimi kapsamlı teminat mektuplarının elektronik ortama alınması çalışmaları halihazırda devam etmekte olup teknik çalışmaların tamamlanması beklenilmektedir. Diğer taraftan, daha öncesinde kâğıt ortamda düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin işlemler yine kâğıt usulde devam edecektir. Bu çerçevede, yapılan teknik düzenlemelerle birlikte, E-Kapsamlı teminat mektubunun düzenlenmesi, kabülü, iadesi, iptali işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sağlanmış olup; E-Kapsamlı teminat mektubunun teminat gümrük idaresince kabul edilmesi ile birlikte kapsamlı teminat mektubu ile ilişkilendirilen GRN (teminat gümrük idaresince kabul edilen kapsamlı teminat mektubu için sistem tarafından verilen teminat referans numarasını) numarasının otomatik olarak oluşturulması ve tanımlanan GRN numarasına NCTS yükümlü ekranından “Teminat İşlemleri>ETTN ile Teminat Sorgulama” bölümünden ETTN numarası ve vergi numarası ile ulaşılması mümkün bulunmaktadır.”

188