Tuapse Limanı Hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 28.06.2024 tarihli ve 98210349 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Krasnodar Ticaret Ataşeliği’nden alınan bir yazıya atfen, söz konusu ataşelikçe ilgili merciler ile yapılan görüşmeler neticesinde Tuapse Limanı’ndaki kontrol süreçlerinin kısaltılması amacıyla bir takım öneriler iletilmiştir.

Yazıda devamla, anılan ülke ile ticari faaliyetler içerisinde olan firmaların bilgilendirilmesi ve ilave bilgi için bahse konu Ticaret Ataşeliği (krasnodar@ticaret.gov.tr) ile iletişime geçilmesinin yararlı olacağı belirtilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

Krasnodar Ticaret Ataşeliğimizden alınan bir yazıda, 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Tuapse
limanında bekletilen/bekletilmekte olan Türk tırların bulunduğu, şöforlerin zor koşullar altında liman
sahasında beklediği ve park yeri ücretlerine ilişkin problemler yaşandığı bilgisi edinildiği ifade
edilmektedir.
Anılan duruma ilişkin olarak Ticaret Ataşeliğimizce limanda bekleme sürelerinin azaltılmasına
yönelik ilgili mercilerle görüşmeler yapıldığı bildirilmekte olup, görüşmeler neticesinde Türkiye’den
gelen yüklerin elleçlenmesine ilişkin tüm işlem süreçlerinin incelenmesi sonucunda kontrol
prosedürlerinin süresini kısaltmak amacıyla bir takım önerilere yer verildiği belirtilmektedir.
Bu kapsamda, söz konusu öneriler aşağıda sıralanmaktadır;
1. Gemilerin Tuapse limanına vardığında engelsiz olarak boşaltılması için gemideki
araçların, römorkların, yarı römorkların ve soğutmalı bojilerin araç tipine göre ayrılarak Ro-Ro
gemisine yüklenmesinin sağlanması. Bununla birlikte, ithal transit yükünü taşıyan araçların alt
güverteye, yaş meyve sebze yükünü taşıyan soğutmalı araçların ise üst güverteye yerleştirilmesine özen
gösterilmesi.
2. Her geminin varış limanında en kısa sürede boşaltılması için mümkün olduğu kadar
araçların çekicisinin öne, gemiden çıkışına doğru durmasına özen gösterilmesi.
3. Taşınan yük için gümrük tanımlama araçlarının (mühürler) ve yük beraberindeki nakliye
belgelerin özdeşliğinin (uygunluğunun) sağlanması.
4. Taşınan yük için yük ve nakliye belgelerinin doğru ve uygun şekilde düzenlenmesinin
sağlanması.
5. Geminin Türk limanından ayrılmadan önce Rusya Federasyonu gümrük idaresine her
gemiye yüklenen yük ile ilgili bir paket yük belgesinin önceden (ön teslim alma) ibraz edilmesinin
sağlanması.
6. Rusya’ya gidecek geminin yüklenmesinden önce sürücülerin ilgili kategorideki geçerli
uluslararası sürücü belgelerine ve Rusya Federasyonu’nun karayollarında serbestçe hareket etme hakkı
veren bir izin belgesine (DOZVOL) sahip olmasının sağlanması.
7. Tuapse limana gidecek ve daha sonra Rusya Federasyonu karayolları ile taşınacak büyük
boy yükler gemiye alınırken, Rus alıcılardan onların bu tür büyük yüklerin RF karayollarında taşınması
için önceden izin belgelerin hazırlamaları ve varış limana ibraz etmeleri talebin edilmesi.

20