Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz

Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazıda; dijital tüketicinin korunması politikasının bir parçası
olarak tüketicilerin alışveriş tercihlerinde önemli bir yer tutan ve onların satın alma kararlarını önemli ölçüde
etkileyen tüketici deneyim ve tecrübelerinden oluşan yorum ve derecelendirme uygulamaları ile bunların
sıralanmasına ilişkin Reklam Kurulu’nun konuya bakışını yansıtan, sektöre mevzuata uyum konusunda
rehberlik edecek olan “Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz”un, Reklam Kurulu’nun 12.09.2023
tarihli ve 337 sayılı toplantısında ilke kararı olarak kabul edildiği ifade edilmektedir.
Bu kapsamda, https://tuketici.ticaret.gov.tr/haberler/tuketici-degerlendirmeleri-hakkinda-kilavuz-yayimlandi
adresli internet sitesinden anılan Kılavuza ulaşılabilmekte olup, ilgili üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda
gereğini rica ederim.

181