Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize intikal eden E-39618779-401.99-00079223099 sayılı; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişikliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı yazı ekte gönderilmektedir.

EK: Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Müdürlüğü’nün yazısı

187