Tunus'a Manuel EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi hk.

“Değerli Üyemiz,

Daha önce Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda Tunus’a yönelik olarak düzenlenen EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarınca imzalanması gerektiği talimatlandırılmıştı.

Konuyla ilgili olarak Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan 22.03.2022 tarih ve 73060391 sayılı yazıda özetle ülkemizde MEDOS üzerinde düzenlenen elektronik menşe ispat belgeleri Tunus Gümrük İdarelerinde kabul edilmediği bu nedenle Tunus’a ihracat yapan firmalarımızın tercihli rejimden faydalanamadığından bahisle, Bakanlık Makamından alınan talimat kapsamında, Tunus’a gerçekleştirilecek tercihli ticarette kullanılacak menşe ispat belgelerinin kağıt ortamında (manuel) düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, Tunus’a gerçekleştirilecek ihracatlarımızda kullanılacak EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin ikinci bir bildirime kadar elektronik ortamda (MEDOS) düzenlenmemesi ve söz konusu belgelerin manuel usulde düzenlenerek gümrük idaremizde ıslak imza ve ıslak kaşe tatbik edilmek suretiyle vize edilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,”

235