Turizm Konaklama Tesislerinde Sıfır Atık Uygulamaları Hk.

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere; İlimiz Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Turizm sektörünün hız kazandığı bugünlerde ilimiz genelinde yaşanan nüfus artışına bağlı olarak atık yönetimi daha da önem kazanmıştır. İklim değişikliği ile mücadelede doğru uygulanacak atık yönetimi ülke olarak hedefe ulaşmamızdaki temel basamaklardan biridir.

Bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Bakanlığımızın Sıfır Atık Projesinin bütüncül bir yaklaşımla İlimizin tamamında uygulanmasının sağlanması son derece önemlidir.

09/10/2021 tarihli ve 31623 sayılı ‘Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ 14. Maddede yer alan ‘EK-1’inde yer alan “B) Bina ve Yerleşkeler İçin Uygulama Takvimi” bölümündeki 3 üncü ve 4 üncü Grup satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.’ hükmü gereğince

3. Grup’ta yer alan’50-99 Arası Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler’ in 31 Aralık 2021 tarihine kadar

4. Grup ‘ta yer alan’50’den Az Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler’ in 31 Aralık 2022 tarihine kadar Sıfır Atık sistemini kurma ve Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alma yükümlülüğü
getirilmiştir.

Sıfır Atık Yönetmeliği Madde 19-(1) ‘Sıfır atık belgesine sahip yerler il müdürlükleri tarafından belge geçerlilik süresi içerisinde asgari bir defa denetlenir. (2) Yapılan denetimlerde, belge sahibi yerlerin bu Yönetmelikte belirlenmiş belge esaslarına ve kriterlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürüp sürdürmediği kontrol edilir. (3) Yapılan denetimde uygunsuzluğun tespiti durumunda 18 inci ve/veya 21 inci maddede belirtilen hükümler uygulanır‘ hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, 31 Aralık 2020 tarihli ve 31350 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren ‘Türkiye Çevre Ajansı Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 17. Maddesinde yer alan 3.Madde cc) bendi gereğince Sıfır Atık yönetim sistemini kurmayanlara ve/veya kurduğunu belgeleyemeyenlere idari para cezası verilir hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce ilerleyen dönemde turizm konaklama tesislerine yapılacak olan denetimlerde Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alması gereken ancak süresi içerisinde almayan, faaliyet alanlarında oluşan ambalaj atıklarını lisanslı firmalara vermeyen veya verdiğini belgeleyemeyen, Sıfır Atık belge esaslarına ve kritelerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmediği tespit edilen her türlü tesis/kuruluş ve işletme için idari yaptırım uygulanacağının bilinmesi gerekmektedir.

Konu hakkında ilgili turizm konaklama tesislerine önemle duyurulur.

97