Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2023/2

12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, üzerlerinde turizm amaçlı yatırım yapmak amacıyla Bakanlığımız tarafından yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek kamu taşınmazlarına ilişkin olarak Bakanlığımızca hazırlanan “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu 2023/2” 9/8/2023 tarihli ve 32274 sayılı Resmi Gazete’de, 11/8/2023 tarihinde ise yüksek tirajlı üç büyük gazetede yayımlanmıştır.

“Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2023/2” Bakanlığımız web sayfasında (https://www.ktb.gov.tr) “Duyurular” kısmında 15/8/2023 tarihinden itibaren yayımlanacak olup, başvurular 15/9/2023 tarihinde sona erecektir.

178