Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2024/1

12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, üzerlerinde turizm amaçlı yatırım yapmak amacıyla Bakanlığımız tarafından yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek kamu taşınmazlarına ilişkin olarak Bakanlığımızca hazırlanan “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2024/1” Bakanlığımız web sayfasında (https://www.ktb.gov.tr) “Duyurular” kısmında 3/4/2023 tarihinde yayımlanmış olup başvurular 30/4/2024 tarihinde sona erecektir.

22