Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi Hk.

Sayın İlgili,

Şartnamenin detaylarına https://yigm.ktb.gov.tr/TR-325023/turizm-yatirimcilarina-kamu-tasinmazi-tahsis-sartnamesi-2022-1.html ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

265