Türk Vatandaşlarına Yönelik Bilgilendirme Toplantıları

İlgi : 08.09.2022 tarihli ve E­30729547­000­112795 sayılı yazı.

Göç İdaresi Başkanlığının ilgi (a) yazısı ile yabancıların yerelde sosyal uyumunun güçlendirilmesi amacıyla gönderilen 150 Günlük Çalışma Planları doğrultusunda yabancılara ve Türk vatandaşlarına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılması hususu bildirilmiştir. Halihazırda farklı statülerde ülkemizde yaşayan yabancıların Türk toplumu ile karşılıklı uyumlarının güçlendirilmesi, farkındalıklarının arttırılması, üçüncü kişilerin aracılığı olmaksızın sosyal hayatlarını idame ettirecek bilgi ve beceriler geliştirilmesine yönelik kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, üniversite ve diğer paydaşlarla işbirlikleri gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede odanıza bağlı üyelere yönelik Göç Yönetimi, yabancıların çalışma izinleri vb. konularda bilgilendirme toplantısı yapılması planlanmakta olup işbirliğinize ihtiyaç duyulmaktadır. Ekte toplantı takvimi ve gündemi gönderilmiş olup toplantı tarihinin kurumunuz programı ile çakışması halinde değişiklik yapılabilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile iletişim kurulması, tarafınızca uygun bulunan bir salonun toplantı gün ve saati için tahsis edilmesi ve odanıza bağlı üyelerin toplantıya davet edilerek katılımının sağlanması hususlarında bilgi ve gereğini rica ederim.

Ek: Taslak Toplantı Takvimi

400