Türkistan Yatırım Turizm ve İş Forumu 24 25 Kasım 2023

İlgi: Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Odası”nın 17.10.2023 tarih ve 11954/06 sayılı yazısı.
Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Odası’ndan (ATAMEKEN) alınan bir yazıda, 24 – 25 Kasım 2023
tarihlerinde Kazakistan’ın Türkistan şehrinde, ” Uluslararası Yatırım, Turizm ve Ekonomi Forumu’nun
düzenleneceği bildirilmektedir.
Bahse konu toplantıya katılacak Kazakistan Cumhuriyeti Bakanları arasında, Milli Ekonomi Bakanı
Sn. Alibek Kuantyrov, Ulaştırma Bakanı Sn. Marat Karabayev, Tarım Bakanı Sn. Saparov Aidarbek, Su
Kaynakları Bakanı Sn. Nurzhan Nurzhigitov, Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Sn. Arman Shakkaliyev ve
Türkistan Valisi Sn. Darkhan Satybaldy yer almaktadır.
Türkçe-Rusça ve İngilizce simultane tercüme hizmetinin sağlanacağı etkinlik 24-25 Kasım 2023 tarihleri
arasında Türkistan şehrinde gerçekleştirilecek olup taslak program katılım teyidi veren firmalarımıza ayrıca
iletilecektir. Katılım teyidinin en geç 21 Kasım 2023 tarihine kadar Birliğimize (adem.kula@tobb.org.tr,
Tel:0533 7419279 ) iletilmesi gerekmektedir.

EK: Turkistan Is Forumu_Basvuru Formu_TOBB (1 sayfa)

156