Türkiye-Azerbaycan İş Forumu - 8 Mayıs 2024/HATIRLATMA

İlgi : 30.04.2024 tarih ve 4360 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem
Toplantısı münasebetiyle 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü Birliğimiz ve DEİK işbirliğinde Ankara’da TürkiyeAzerbaycan İş Forumu’nun düzenleneceği bildirilmişti.
Anılan İş Forumu 14:30-15:30 saatleri arasında organize edilecek olup, forumun devamında ikili iş
görüşmeleri yapılacaktır. Azerbaycan firma listesi ektedir.
Bahse konu etkinliğe katılmak isteyen firma ve kurum temsilcilerinin https://anket.tobb.org.tr/#/anket/turkiyeazerbaycan-is-forumu bağlantıda yer alan kayıt formunu 7 Mayıs 2024 saat 12:00’ye kadar doldurmaları
gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:

TOBB: Anara Daylan, Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü
Tel.: 0312 218 22 23
E-posta: anara.daylan@tobb.org.tr
DEİK: Elnur Osmanov, İş Konseyleri Koordinatörü
Tel.: 0212 339 50 67
E-posta: eosmanov@deik.org.tr

EK: Azerbaycan Firma Listesi (7 sayfa)

36